KI/K/64 KI II 474, 4744 Okružní křižovatka silnic II/474 a III/4744 a MK 6. srpna v Horní Suché Předpokládané celkové investiční náklady činí 17 000 tis. Kč 85.00 8 stavba návrhová (N)
KI/K/65 KI II 474 Rekonstrukce křižovatky silnice II/474 v napojení na I/11 Těrlicko Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč 110.00 3 stavba návrhová (N)
KI/K/66 KI III 4711, 46818 Okružní křižovatka silnic III/4711 a III/46818 ul. Štěfánikova, tř. Dr. E. Beneše - Bohumín Předpokládané celkové investiční náklady činí 15 000 tis. Kč 62.00 15 stavba návrhová (N)
NJ/K/67 NJ II 464, 46428 Okružní křižovatka silnic II/464, III/46428 a místní komunikace Nová Horka ve Studénce Předpokládané celkové investiční náklady činí 45 000 tis. Kč 70.00 13 stavba návrhová (N)
NJ/K/68 NJ MK Okružní křižovatka na silnici I/58 v Mošnově pro napojení areálu AČR Předpokládané celkové investiční náklady činí 45 000 tis.. Kč 40.00 30 stavba návrhová (N)
OV/K/69 OV II 465, 46615 Přestavba křižovatky silnice II/465 ul. Opavská a III/46615 ul. Družební Předpokládané celkové investiční náklady nejsou zpracovány. 30.00 33 stavba návrhová (N)
OV/K/70 OV II 647, 4782 Okružní křižovatka silnice II/647 ul. Čs. Armády a III/4782 ul. Ostravská včetně výstavby chodníků a přechodů pro chodce v Klimkovicích, část Václavovice Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč 115.00 1 stavba návrhová (N)