FM/K/8 FM II 486 Silnice II/486 Hukvaldy rekonstrukce křižovatky s III/4861 0.30 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 40.00 24 stavba návrhová (N)
FM/K/34 FM II 648 Rekonstrukce křižovatky sil.II/648 a III/4733 v obci Dobrá Předpokládané investiční náklady činí 12 000 tis.Kč 70.00 11 stavba návrhová (N)
FM/K/35 FM III 4737 Rekonstrukce křižovatky sil.III/4737 a III/4733 v obci Pazderná Předpokládané investiční náklady činí 2 500 tis.Kč 30.00 31 stavba návrhová (N)
FM/K/47 FM III 4681 Křižovatka silnic I/11 a III/4681 "U Napolena" v Třinci Zatím nespecifikováno 40.00 27 stavba návrhová (N)
FM/K/48 FM II 477, 48425 Rekonstrukce křižovatky silnic II/477 x III/48425 v obci Baška a navazujících úseků komunikace Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč vč. DPH 40.00 28 stavba návrhová (N)
FM/K/52 FM III 4682, 4682a Okružní křižovatka silnice III/4682 x III/4682a v k.ú. Vendryně Předpokládaný odhad nákladů činí 5 000 tis. Kč. 30.00 32 stavba návrhová (N)
FM/K/55 FM II 483, 48312 Okružní křižovatka silnic II/483 x III/48312 v obci Čeladná a navazujících úseků komunikace Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 000 tis. Kč. 60.00 20 stavba návrhová (N)
FM/K/56 FM III 48425, 48416 Okružní křižovatka silnic III/48425 x III/48416 u Lidlu ve Frýdlantu nad Ostravicí Předpokládané celkové investiční náklady číní 23 000 tis. Kč 100.00 5 stavba návrhová (N)
FM/K/57 FM II 477, 648 Okružní křižovatka silnice II/648 Hlavní třída a silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku-Místku Předpokládané celkové investiční náklady činí 19 600 tis. Kč 110.00 2 stavba návrhová (N)
FM/K/59 FM II 486 Okružní křižovatka sil. II/486 ul. Krmelínská s ul. K náměstí a Staroveská v Brušperku Předpokládané celkové investiční náklady činí 10 000 tis. Kč 40.00 29 stavba návrhová (N)
KI/K/14 KI III 4745 Silnice III/4746 Havířov ulice Dělnická, okružní křiž.s III/4745 (přečíslování původní silnice III/4744) 0.10 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 17 stavba návrhová (N)
KI/K/21a KI III 4688 Okružní křižovatka na sil. III/4688 ul. Havířská s MK tř.Osvobození v Karviné Hrubý odhad stavebních nákladů je 10 000 tis. Kč 90.00 6 stavba návrhová (N)
KI/K/64 KI II 474, 4744 Okružní křižovatka silnic II/474 a III/4744 a MK 6. srpna v Horní Suché Předpokládané celkové investiční náklady činí 17 000 tis. Kč 85.00 8 stavba návrhová (N)
KI/K/65 KI II 474 Rekonstrukce křižovatky silnice II/474 v napojení na I/11 Těrlicko Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč 110.00 3 stavba návrhová (N)
KI/K/66 KI III 4711, 46818 Okružní křižovatka silnic III/4711 a III/46818 ul. Štěfánikova, tř. Dr. E. Beneše - Bohumín Předpokládané celkové investiční náklady činí 15 000 tis. Kč 62.00 15 stavba návrhová (N)
NJ/K/19 NJ II 480 Úprava křižovatky ul.Záhumenní II/480 a ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici Odhad stavebních nákladů činí 13 600 tis. Kč 60.00 18 stavba návrhová (N)
NJ/K/58 NJ II 464 Okružní křižovatka silnice II/464 s průmyslovou zónou Mošnov Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí 6 500 tis. Kč 60.00 21 stavba návrhová (N)
NJ/K/67 NJ II 464, 46428 Okružní křižovatka silnic II/464, III/46428 a místní komunikace Nová Horka ve Studénce Předpokládané celkové investiční náklady činí 45 000 tis. Kč 70.00 13 stavba návrhová (N)
NJ/K/68 NJ MK Okružní křižovatka na silnici I/58 v Mošnově pro napojení areálu AČR Předpokládané celkové investiční náklady činí 45 000 tis.. Kč 40.00 30 stavba návrhová (N)
OP/K/9 OP II 467 Silnice II/467 Kravaře rekonstrukce křižovatky s MK 0.40 Odhad stavebních nákladů činí 7 000 tis. Kč 85.00 7 stavba návrhová (N)
OP/K/16 OP II 469 Silnice II/469 Hať okružní křižovatka s MK Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 66.00 14 stavba návrhová (N)
OP/K/23 OP II 469 Rekonstrukce křižovatky sil.II/469 a III/4696 Šilheřovice-Hlučín Odhad stavebních nákladů činí 5 000 tis. Kč 40.00 25 stavba návrhová (N)
OP/K/25 OP III 4673 Okružní křižovatka Mokré Lazce sil III/4673 s III/4664 Odhad stavebních nákladů činí 5 000 tis. Kč 40.00 26 stavba návrhová (N)
OP/K/36a OP III 46611 Rekonstrukce křižovatky sil.III/46611 a III/4697 v Ludgeřovicích Celkové náklady stavby okružní křižovatky činí 15,8 mil. Kč. 100.00 4 stavba návrhová (N)
OP/K/61 OP III 4641 Okružní křižovatka sil. III/4641 Nákladní x Oblouková x Rybářská v Opavě Předpokládané celkové investiční náklady činí 38 500 tis. Kč 60.00 22 stavba návrhová (N)
OV/K/12 OV II 469 Silnice II/469 Ostrava Plesná, ul. 26.dubna – okružní křižovatka 0.17 Odhad stavebních nákladů 28 700 tis. Kč vč. 21% DPH s předpokladem spoluúčasti města (chodníky+VO) 60.00 16 stavba návrhová (N)
OV/K/42 OV II 477 Silnice II/477 Ostrava, ul. Frýdecká - okružní křižovatka s ul. Mostní Odhad stavebních nákladů 20 000 tis. Kč s předpokladem spoluúčasti města + MO Vratimov (chodníky+ VO). 60.00 19 stavba návrhová (N)
OV/K/51 OV II 647 Okružní křižovatka silnic II/647, MK navrhované zástavby v Ostravě Odhad nákladů není zpracován. 50.00 23 stavba návrhová (N)
OV/K/53 OV II 469 Přestavba křižovatky silnice II/469 ul. 17. listopadu a MK ul. B. Nikodéma v Ostravě Předpokládané celkové investiční náklady činí 45 000 tis. Kč. 70.00 12 stavba návrhová (N)
OV/K/54 OV III 4782,4785 Přestavba křižovatky silnice III/4782 ul. Polanecká a III/4785 prodloužená ul. Bílovecká Předpokládané celkové investiční náklady činí 8 212 tis. Kč. 80.00 9 stavba návrhová (N)
OV/K/63 OV II 477, 478 Silnice II/477 se silnicí II/478 ve Vratimově, přestavba na okružní křižovatku Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč 75.00 10 stavba návrhová (N)
OV/K/69 OV II 465, 46615 Přestavba křižovatky silnice II/465 ul. Opavská a III/46615 ul. Družební Předpokládané celkové investiční náklady nejsou zpracovány. 30.00 33 stavba návrhová (N)
OV/K/70 OV II 647, 4782 Okružní křižovatka silnice II/647 ul. Čs. Armády a III/4782 ul. Ostravská včetně výstavby chodníků a přechodů pro chodce v Klimkovicích, část Václavovice Předpokládané celkové investiční náklady činí 20 000 tis. Kč 115.00 1 stavba návrhová (N)