19.6.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje plánuje na rok 2013 souvislé opravy silnic II. a III. tříd v celkové výši 144 mil. Kč, což je srovnatelná částka z rokem 2012. Zahájení oprav zbrzdila dlouhá zima. V současnosti se však opravy již rozjely. Včera 18. 6. 2013 bylo předáno staveniště na III/4733 Dobrá – Pazderná a zahájeno frézování.
Na místě bude částečná uzávěra a předpokládáme, že oprava komunikace bude trvat cca 14 dní. Také na silnici II/480 Kopřivnice – ul. Záhumenní – nyní probíhá oprava kruhového objezdu, zde proběhne uzávěra o víkendu. Ukončení celé opravy se předpokládá koncem června. Pokud pojedete po silnici II/469 Hlučín – Darkovičky, zde taktéž probíhá frézování vozovky. Stejně tak na této komunikaci budeme pracovat přibližně do konce června 2013.