17.6.2013   V Třanovicích byla, za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, zprovozněna nová okružní křižovatka za 22,5 mil. Kč (včetně DPH). Na financování se podílel s 21 mil. Kč Moravskoslezský kraj a také obec Třanovice s 1,5 mil. Kč. Došlo zde k přestavbě staré průsečné křižovatky silnic II/648 a II/474 na novou křižovatku okružní. 
„Rekonstrukce tohoto dopravního uzlu umožní bezpečnou jízdu občanům, kteří Třanovicemi projíždějí na Slovensko nebo na rychlostní silnici R48. Jsem rád, že bylo okolí dvou krajských silnic upraveno, a že jsme občanům Třanovic vytvořili podmínky důstojného přístupu do centrální části obce, " řekl v úvodu hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Umístěním nové okružní křižovatky bylo znemožněno využívat okolní plochy, které sloužily jako „autobusové stanoviště“. Právě v centru obce Třanovice, kde se nová okružní křižovatka nachází, se realizovaly přestupy na návazné autobusové spoje. Proto musela být vybudována nová autobusová zastávka se smyčkou, která slouží jednak jako obratiště pro autobusy a jednak jako místo odstavného stání pro autobusy čekající na následné spoje.
A Tranovice 2
Stavba, jejímž zhotovitelem je fa ALPINE, byla zahájena v září 2012 a provedena ve lhůtě stanovené ve smlouvě o dílo s technologickou přestávkou (zimní období). Samotné práce trvaly 111 dnů a stavba byla ukončena v květnu 2013.
„V rámci stavby byly vybudovány nové pěší trasy okolo silnice II/474 ve směru na Hnojník a propojení stávajících pěších tras v rámci okružní křižovatky,“ doplnil ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
Okružní křižovatka je navržena jako čtyřramenná, s vnějším průměrem D=32 m a s šířkou jízdního pásu 6 m a povrchem z asfaltobetonu. Za jízdním pásem ve směru ke středu okružní křižovatky je dále umístěn vnitřní prstenec o šířce 2 m, jehož povrch je navržen z betonu. Ochranné ostrůvky umístěné v ramenech křižovatky jsou navrženy rovněž z betonu s malým převýšením nad niveletou komunikace z důvodu možnosti jejich přejíždění vozidly nadrozměrné přepravy.