24.3.2013 Členové výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, investiční komise a odboru dopravy Moravskoslezského kraje se v úterý 23. 4. 2013 zúčastnili, společně s vedením Správy silnic MSK včetně vedoucích jednotlivých středisek, výjezdního zasedání.

Hlavním důvodem této celodenní akce byla prohlídka vybraných úseku silnic, na kterých byla či se připravuje souvislá oprava. Přítomni se tak přímo v terénu seznámili se stavem některých úseků silnic II. a III. tříd v Ostravě a na Opavsku.

 
vybor4První zastávka se uskutečnila na ulici Českobratrská, kde proběhla stavba, která řešila jednak rekonstrukci silnice II/479 ve stávající trase a jednak dobudování nové části silnice II/479. Součástí stavby bylo vybudování nového mostního objektu, který překlenuje trať ČD a silnici I/56. Druhou zastávkou byly Svinovské mosty. Tato stavba byla zahájena v srpnu 2011 a jednalo se o společnou investici SMO a MSK. Vybudoval se tak nový přestupní terminál, který navazuje na nádraží Svinov. V rámci rekonstrukce silnice III/4785 byly vybudovány dvě nové okružní křižovatky a rekonstruována silnice mezi těmito křižovatkami. Celá výstavba trvala 28 měsíců s celkovými náklady cca 454,7 mil. Kč.

Ukázková trasa dále pokračovala kolem plánované přeložky komunikace č. III/4785 Ostrava, přeložka Bílovecká I. etapa – 1. a 2. stavba, jež bude realizována z ROPu a pak po komunikaci III/4692 Vřesina, která plní funkci sběrné komunikace. Délka úpravy, provedená v roce 2012, je 837 m a celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši 7 mil. Kč.

Na Opavsku ředitel SSMSK Tomáš Böhm, který cvybor2elou trasu komentoval, upozornil na souvislou údržbu a opravy propustků na silnici II/465 Zátiší – Kyjovice a na opravu mostů přes řeku Moravici v Kylešovicích a silnici Kylešovice-Raduň-Hlubočec.
Další velkou zastávkou byla silnice II/461 Jižní obchvat Opavy, která byla postavena v letech 2010-2012 za evropské peníze, celkem 600 mil. Kč. A samozřejmě prohlídka střediska Opava, kde se členové dopravního výboru a investiční komise seznámili s technikou a skladovacími prostory střediska.
Pak následoval průjezd ulicemi Bílovecká, Jánská směrem na silnici III/44334 Žimrovice –Melč, jež byla v roce 2012 opravena za evropské finanční prostředky s celkovými náklady 29,6 mil. Kč. Délka opravené vozovky je 5,58 km s jedenácti rekonstruovanými silničními propustky včetně provedení nového vodorovného dopravního značení.
Závěr prohlídkové trasy patřil silnici /462 Vítkov – Lesní Albrechtice. Jedná se o čtyři stavby z nichž oprava úseku Vítkov-Větřkovice je plánován na rok 2015, obchvat Větřkovic byl realizován v roce 2006, stejně tak obchvat Jelenic v roce 2007 a oprava úseku Jelenice – Lesní Albrechtice se v současnosti připravuje.
Na zpáteční cestě byli zúčastnění informování vedoucím odboru dopravy Ivo Murasem o realizaci stavby silnice I/57 Hladké Životice – obchvat. Došlo zde k převedení tranzitní dopravy na nově vybudovanou komunikaci a tím se změnil její dopravní význam. Silnice I/57 byla vyřazena do kategorie silnice III. třídy III/04739 v délce 8,7 km.
Poté následovalo Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v zimním období 2012 – 2013, které patřilo provozně-technickému náměstkovi SSMSK Milanu Novákovi.

Zpracovala: Šárka Vlčková
24. 4. 2013