15.5.2013  Čistit komunikace nařizuje zákon o pozemních komunikacích dvakrát ročně. Vedení Moravskoslezského kraje se ale rozhodlo, že v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, se bude uklízet častěji. Lidem se tak bude lépe dýchat. To je důvod proč po jarním obvyklém čištění silnic bude možné opět na některých úsecích silnic potkat čistící vozy a to až do měsíce října.
Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 2. dubna rozhodla, že na vytypované komunikace budou zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje vyjíždět jednou za tři týdny, schválili také finance potřebné na tuto činnost. Roční rozpočet na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8 milionů korun. Vybrané komunikace, včetně těch, které nejsou ve vlastnictví kraje, v celkové délce 400 km se takto v pravidelných intervalech začnou uklízet od dubna 2013.
Zvýšenou intenzitou čištění komunikací ročně navíc se smete zhruba 1440 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší. Celá akce bude následně vyhodnocena.
V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a sekundární prašnost z již usazených částic na vozovce. Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem této komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti.
K dosažení co největšího efektu se termíny nadlimitního čištění silnic ladily s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Budou tedy navazovat na úklidové práce, které provádějí města či obce.
Termíny čištění nad rámec zákonných povinností:
  1. cyklus         15. 5. – 4. 6.
  2. cyklus         26. 6. – 16. 7.
  3. cyklus          7. 8. – 27. 8.
  4. cyklus        18. 9. –  8. 10.