4.6.2013 Přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou je na velmi dobré úrovni. Na tom se shodli účastníci pracovního jednání, které se uskutečnilo v úterý 4. června 2013 v sídle Správy silnic Moravskoslezského kraje za účasti zástupců Správy ciest Žilinského samosprávného kraja. Důvodem pracovního setkání byla výměna zkušenosti z oblasti údržby komunikací a čerpání evropských dotací.