7.6.2017 Tento týden probíhá oprava 1000 metrů dlouhého úseku silnice II/450  v úseku Vidly – Karlova Studánka. V loňském roce se započalo s opravou první části komunikace a nyní se naváže dále směrem na Karlovu Studánku, kde se na značně deformované vozovce nachází množství podélných a síťových trhlin, hrbolů a plošných deformací.

6. 6. 2017 Mezi obcemi Sviadnov a Staříč na silnici III/4845  byla včera zahájena rekonstrukce mostního objektu nad komunikací I/56. Provoz bude omezen pouze částečně, oprava bude probíhat po polovinách. Aktualizace omezení provozu v souvislosti s pracemi na mostě na D56 dne 21. 6. - podrobnosti najdete v sekci uzavírky.

5. 6. 2017 V rámci plánovaných souvislých oprav krajských komunikací začali dnes karvinští silničáři frézovat vozovku III/47215 v Doubravě. Opravovat se bude 1 800 metrů dlouhý úsek, k jehož poškození došlo částečně vlivem hornické činnosti v dobývajícím prostoru Doubrava. Práce potrvají zhruba do konce měsíce. Kraj to bude stát 2 miliony korun, stejná částka půjde z rozpočtu na hrazení důlních škod z OKD, celkem tedy 4 miliony korun. 

5. 6. 2017 Dnes a zítra budou opavští silničáři instalovat ve spolupráci se střediskem Nový Jičín nová svodidla na silnici III/0575 v úseku Loděnice - Štemplovec.

31. 5. 2017 Správa silnic karvinského střediska spustí zítra přípravné práce na opravě 1,3 km dlouhého úseku silnice třetí třídy 4753 v obci Marklovice. Hotovo by mělo být do konce července. Stavbu za 3,29 milionu korun hrazenou z rozpočtu SFDI budou provázet dvě krátkodobé dvoudenní úplné uzavírky.

31. 5. 2017 Přípravné práce na opravě silnice II/475 v Petrovicích u Karviné začnou na počátku června, ukončení realizace je naplánováno na 30. července. Důvodem opravy úseku v délce 906 metrů je velmi špatný stav komunikace, která vykazuje podélné a příčné trhliny a poklesy nerovnosti. Finanční prostředky ve výši 3,5 milionu korun jdou z rozpočtu kraje.  Stavba si vyžádá krátkodobou částečnou i úplnou uzávěru.

31. 5. 2017 Dnes byly zahájeny práce na opravě silnice III/4525 Světlá Hora v okrese Bruntál. Stavební ruch bude trvat do konce června. Finanční náklady hradí Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 3, 279 milionů korun. „Komunikace už byla ve velmi špatném stavu, vykazovala celoplošné výrazné konstrukční poruchy, plošné deformace, vysprávky tvořily nepravidelné hrboly a celkový stav zhoršovalo množství výtluků. Jedná se opravu úseku v délce 700 metrů. Dnes bylo zahájeno frézování,“ uvedla Lenka Švrčková, investiční technička střediska Správy silnic v Bruntále.

 

30. 5. 2017 V okrese Frýdek-Místek na silnici třetí třídy III/01143 probíhá oprava dvou úseků komunikace mezi obcemi Bystřice n. O. a Paseky. Od zítřejšího dne tedy 31. května bude platit přechodná úprava provozu s omezením rychlosti.  Státní fond dopravní infrastruktury přispěl na dokončení I. etapy částkou přibližně 10,4 milionu korun. Chodci se budou v uzavřených úsecích pohybovat po vozovce. Cyklisté jedoucí po cyklostezce trasy Vendryně – Bystřice budou před viaduktem upozorněni příkazovou značkou, že musí sesednout z kola a pokračovat dále jako chodci. 

30. 5. 2017 Až do 10. července bude probíhat oprava komunikace druhé třídy II/465 v úseku délky 3 210 m od začátku obce Těškovice (od Kyjovic) po křižovatku se silnicí II/464 v obci Výškovice. Od 31. 5. od 7,30 hodin do 1. 6. 2017 do 22,30 hodin bude platit úplná uzávěra. Stavbu budou provázet v průtazích obou obcí částečné uzávěry. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury v nákladu zhruba 6,23 milionu korun.

30. 5. 2017 Omezení dopravy při probíhající rekonstrukci a modernizaci silnice Plzeňská bude v následujících dnech pokračovat. Jedná se o důležitou a potřebnou stavbu,  jejíž výsledkem bude plynulá doprava po kvalitní a bezpečné komunikaci.  Konkrétní omezení dopravy jsou následující:

25. 5. 2017 Kvůli demolici a stavbě nového mostu na silnici III/45923-3 před obcí Moravská Harta platí úplná uzavírka až do 19. srpna. Objížďka vede po silnici I/46 a po souběžné provizorní jednosměrné komunikaci s omezením vjezdu nákladních vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. Náklady jsou vyčísleny na 4,3 milionu korun.

23. 5. 2017 Rekonstrukce silničních mostů bude rozdělena do několika etap, podle níž se budou měnit dopravní omezení a objížďky nejen pro pěší a automobilovou dopravu, ale i výluky pro tramvajovou dopravu. Z důvodů zachování stálého potřebného provozu na mostě i pod mostem přes tramvajovou trať v Ostravě Zábřehu B, bude nejprve stržen jeden tzv. tramvajový most (jezdí pod ním tramvaje na ulici Palkovského)  a až poté bude rekonstruován druhý most přes Výškovickou ulici u Ostravar Arény. Jedná se o významnou krajskou investici největší dopravní stavby v regionu ve výši 161 mil. korun.

15.5. 2017 V minulých dnech přistoupili silničáři na Bruntálsku k opravě komunikace II/452 v Andělské Hoře. "Už bychom to měli dávno hotové, ale nepříznivé počasí v dubnu s velkým přísunem sněhu nám způsobilo měsíční zpoždění," řekl vedoucí bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje Jaroslav Kala.

12. 5. 2017   V pondělí 15. května bude zahájena II. etapa opravy dvou úseků silnice III. třídy z Bystřice nad Olší do Pasek. Stavbu budou doprovázet dvouměsíční částečné uzávěrky a omezení rychlosti. Mezi 12. a 30. červnem dojde k úplné uzavírce v jednom jízdním pruhu. Oprava vozovky, která je velmi špatném stavu, bude hrazena ze SFDI a přijde na 10,417 milionů korun.

28. 4. 2017 Od 2. května začne realizace I. etapy souvislé opravy komunikace třetí třídy III/4583 na trase Čaková – Krasov na Bruntálsku. Částečná uzávěra začíná dnem 2. 5. 2017 s celkovou uzávěrou se počítá od 15. 5. 2017. Důvodem je velmi špatný stav silnice, která vykazuje celoplošné výrazné konstrukční poruchy, plošné deformace s vysprávkami, jsou na ní nepravidelné hrboly s množstvím výtluků. Součástí bude oprava 15 kusů propustků a stavební údržba mostu ev.č. 4583-1. Finanční náklady jsou ve výši 5,542 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

21. 4. 2017 Rekonstrukci mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 mezi Dolním Benešovem a obcí Háj ve Slezsku včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676 bude financovat Správa silnic Moravskoslezského kraje z Mostního programu 2017. Stavba za 24,47 milionů korun bez DPH bude zahájena 24. dubna, termín zprůjezdnění mostů a silnice je naplánován na 20. října 2017 s předpokládaným ukončením stavebních prací v polovině měsíce listopadu. Řidiči musejí počítat s úplnou uzávěrou a objížďkami.

21. 4. 2017  Na Bruntálsku a Opavsku jsou vozovky v nižších polohách převážně holé nebo mokré, místy se zbytky ujetého sněhu.  Ostatní komunikace jsou sjízdné se zvýšenou opatrností kryté posypem.  Od středních poloh je místy zajetá zledovatělá nebo břednoucí vrstva sněhu po plužení a chemickém posypu do 3 centimetrů, sjízdné se zvýšenou opatrností.  Od 8 hodin bude dnes také ukončen zákaz vjezdu pro vozidla s návěsem na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku, v úseku Ostravice - Hlavatá přes Bílou.

20. 4. 2017  V  okrese Bruntál jsou již průjezdné silnice I. tříd: I/11 M. Štáhle- BR a I/46 Dvorce – hr. kraje. Podařilo se uvolnit zaváté úseky pokryté sněhovými jazyky a postupně dochází k odstraňování sněhových bariér, a tím k rozšiřování průjezdních profilů. Na zprovoznění silnic uzavřených úseků nižších tříd se pracuje se speciální technikou.

20. 4. 2017 V průběhu noci byla nejhorší situace na Bruntálsku a Rýmařovsku, kde vytrvale sněžilo a foukal velmi silný vítr, který zavával silnice. Tvořily se sněhové jazyky  a závěje, někde jsou až metrové bariéry. Hlavní komplikace způsobovaly odstavené nebo zapadlé kamiony, které blokovaly či znesnadňovaly průjezd sypačů a osobních aut. Sněžení ráno ustávalo, podle informací dispečerů budou během dne nasazeny sněhové frézy.  Po celou noc byly také problémy se sjízdností silnic I. tříd na Opavsku (I/11 směr Bruntál a I/57 směr Krnov), které se dařilo postupně řešit v obou regionech ve spolupráci našich dispečerů s HZS MSK a PČR.

19. 4. 2017 Nejkritičtější situace je nyní (14.00 hodin) na Bruntálsku, kde je čtvrt metru nového sněhu, na horách napadlo dokonce 60 centimetrů. Sjízdnost komplikuje silný vítr, který způsobuje tvorbu sněhových jazyků. Je na nich ujetý sníh, místy s novou vrstvou sněhu.  Nejvíce problémů na silnicích způsobují kamiony, které od rána zablokovaly několik míst v regionu. Všude je špatná nebo minimální viditelnost a stále sněží. Silničáři jsou stále v plné pohotovosti.