stin
Vyhodnocení zimní údržby silnic v Moravskoslezském kraji 
 
 
Zima 2017/2018
Zima 2016/2017
Zima 2015/2016
Zima 2014/2015
Zima 2013/2014
Zima 2013/2014
Zima 2012/2013