stin
Nadlimitní čištění 2018
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje obdobně jako v minulých letech zajistí, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, budou častěji, než ukládá zákon, čistit silnice. Ve finančním příspěvku na údržbu silnic organizace má zahrnutu potřebnou částku ve výši 8 mil. Kč.

Proto budou na vytipované komunikace II. a III. tříd (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava) o celkové délce 400 kilometrů, vyjíždět zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje ve čtyřech cyklech nad zákonný rámec. (Pozn.: Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně.)

Nadlimitní čištění bude zahájeno poté, co skončí úklid komunikací po zimě, který ukládá zákon o pozemních komunikacích. První cyklus bude zahájen v půlce května, poslední skončí v říjnu. Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. Z minulého období vyplývá, že zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc bude zameteno cca  1400 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší.

V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a prašnost z již usazených částic na vozovce. Častější čistění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace II. a III. třídy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10, jsou v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel, a zároveň je na nich vysoká intenzita dopravy.

K dosažení co největšího efektu jsou termíny nadlimitního čištění silnic sladěny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, které provádějí města či obce. Roční rozpočet Moravskoslezského kraje na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8 milionů korun.
V rámci nadlimitního čištění budou na vybrané úseky silnic nasazeny i nové jednoúčelové čistící stroje, které Správa silnic Moravskoslezského kraje pořídila v letošním roce.

Termíny nadlimitního čištění silnic:
1.    cyklus        16. 5. – 3. 6.
2.    cyklus        27. 6. – 15. 7.
3.    cyklus         8. 8. – 26. 8.
4.    cyklus        19. 9. – 7. 10.