stin
Nadlimitní čištění 2015
 
Moravskoslezský kraj bude i letos silnice čistit častěji
 
Vedení Moravskoslezského kraje stejně jako loni rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, budou častěji, než ukládá zákon, uklízet silnice. Byť to krajský rozpočet zatíží o 8 milionů korun.  
Proto budou na vytipované komunikace v celkové délce 400 kilometrů, včetně těch, které nejsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, (Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava) vyjíždět zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje ve čtyřech cyklech nad zákonný rámec. (Pozn.: Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně.)

Nadlimitní čištění bude zahájeno poté, co skončí úklid komunikací po zimě, který ukládá zákon o pozemních komunikacích. První cyklus bude zahájen v půlce května, poslední skončí v říjnu. „Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. Z minulého období víme, že zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc smeteme zhruba 1400 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší.,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a prašnost z již usazených částic na vozovce. „Častější čistění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace I., II. a III. třídy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10, jsou v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel, a zároveň je na nich vysoká intenzita dopravy,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.

K dosažení co největšího efektu jsou termíny nadlimitního čištění silnic sladěny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, které provádějí města či obce. Roční rozpočet Moravskoslezského kraje na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8 milionů korun.

V rámci nadlimitního čištění budou na vybrané úseky silnic na Karvinsku a Frýdeckomístecku nasazeny i nově nakoupené jednoúčelové dva čistící stroje, pořízené z dotace Státního fondu životního prostředí.

Termíny čištění nad rámec zákonných povinností:

1.    cyklus        15. 5. – 4. 6.
2.    cyklus        26. 6. – 16. 7.
3.    cyklus         7. 8. – 27. 8.
4.    cyklus        18. 9. – 8. 10.