stin

IROP - Integrovaný regionální operační program 

Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy financované z IROP

( Integrovaný regionální operační program), ITI v roce 2018

 

IROP 1. výzva
• Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec
• Silnice II/442 St.Heřmínovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ

 

IROP 2. výzva
• Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava
• Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou
• Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa
• Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa  

 

ITI
• Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská  Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů
• Silnice 2017 - Frýdek-Místek, část 2: Silnice II/473
• Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí
• Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí
• Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín 
• Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (III/48425) I. etapa
• Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (III/48425) II. etapa
• Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3