stin

Stavby 2020


SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC A MOSTNÍCH OBJEKTŮ II. a III. TŘÍD V ROCE 2020

HRAZENÝCH Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

 

Středisko Bruntál

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
II/451   Vrbno – Karlovice II. etapa – 1.část 13 600
III/4451  Tvrdkov – Ruda, III. etapa 15 300
III/45714  Třemešná – průtah  14 500
44513-1 a 2  Mosty Václavov 9 000

 

Středisko Frýdek - Místek

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
PZ  PZ Nošovice Příjezdová komunikace + 2xOK + část okružní komunikace + přejezd 16 500
III/4733H  Dobrá  13 900
III/4846  Staříč 2 400
III/01144  Bocanovice 20 000

 

Středisko Karviná 

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
II/474   Orlová, OK u nemocnice 23 800

 

Středisko Nový Jičín

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
III/0489  Hůrka průtah 5 300
III/04815  Loučka - Bernartice 31 300
04812-3  Most Jičina 11 300
04818-1  Most Jičina 6 500
4832-5  Most Žilina u Nového Jičína 7 000

 

Středisko Opava

silnice, event.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
III/46214  Jančí 12 000
III/4668  Háj – průtah 5 000
III/4632  3 Propustky  Březová - Leskovec 5 300

 

Středisko Ostrava

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
III/4701  Šenov – Václavovice II.etapa 22 400
III/4787 a III/4804  Stará Ves - Košatka 12 000

 

 


REKONSTRUKCE MOSTŮ, PROPUSTŮ A OPĚRNÝCH ZDÍ NA SIL. II. a III. TŘÍD 

MOSTNÍ PROGRAM

 

Středisko Bruntál

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
37010-18  Most přes Podolský potok Rýmařov - Janovice 8 788
III/ 37019   Rýmařov – Janovice propustek km 2,450 3 900
450-002  Most přes Černý potok Nová Véska 8 100

 

 Středisko Frýdek - Místek

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
484-005  Most Bílá – Konečná přechází z r. 2019 15 827
477-023  Most přes náhon, Baška přechází z r. 2019 2 000
48412-2  Most nad tratí Frýdlant n. Ostravicí 32 374
48412-3  Most nad sil. I/56, Frýdlant n. Ostravicí 38 633
4733-7  Most přes Pazderůvku Žermanice 9 548
4848-15  Most přes Ondřejnici Kozlovice 20 445
III/48416  Metylovice opěrná zeď km 3,768-3,79 5 545

 

 Středisko Karviná 

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
4747-9  Most přes vodoteč Stonava DŠ (celkem/z toho SSMSK) 5 000/400
II/474  Orlová opěrná zeď km 37,48-37,85

3 400 

 

 Středisko Ostrava

silnice, ev.č.mostu název stavby náklady v tis. Kč  včetně DPH
4703-1  Most přes Lučinu, Ostrava ul. Počáteční 34 725
477-008.1 a 2.   Oprava mostu Slezská Ostrava 8 200