stin

IROP - Integrovaný regionální operační program 

Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy financované z IROP

( Integrovaný regionální operační program), ITI do roku 2020

  

IROP 1. výzva Stavební náklady v mil. Kč
 Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah 35
 Rekonstrukce MÚK Bazaly - I.etapa 55,36
 Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá 27,1
 Silnice II/442 St.Heřmínovy - H. Kunčice - Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ 50,16

 

IROP 2. výzva Stavební náklady v mil. Kč
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava - Bílovec 21,15
Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 v úseku Jakubčovice n. Odrou - hr. okr. Opava 83,24
Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou 28,23
Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) 34
Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa 130
Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa   190,19
Silnice II/442 Staré Heřmínovy  - Horní Benešov, včetně OZ 42,83
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul.Palkovická, Frýdek-Místek 63
Rekonstrukce a modernizace sil. II/477 Frýdek-Místek Lískovec  29,7
Rekonstrukce a modernizace sil. II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje  15,6
Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek Osoblaha  45,58
Rekonstrukce a modernizace sil. II/470 ul. Orlovská 46,95
Rekonstrukce a modernizace sil. II/478 Klimkovice - Polanka – St.Bělá  81,38
Rekonstrukce a modernizace sil. II/462 Vítkov - Lesní Albrechtice 86,99

 

ITI Stavební náklady v mil. Kč
Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská  Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů 160,8
Silnice 2017 - Frýdek-Místek, část 1: Silnice III/4848  9,66
Silnice 2017 - Frýdek-Místek, část 2: Silnice II/473 39,3
Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí 65,88
Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí 39,45
Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín  53,66
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787-3.3 a 4787-4.3  361,8
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská  117,31
Rekonstrukce a modernizace sil. III/47811 Nová Bělá, ul. Mitrovická  63
Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul.Těšínská II.etapa (OV) 85,05