stin
18.10.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje v současnosti provádí souvislou opravu silnice III/46421 v obci Bílov na Novojičínsku, která byla ve velmi špatném stavu. Délka rekonstruované vozovky bude 1112 m se zachováním stávajícího šířkového uspořádání. Oprava komunikace probíhá tak, aby byl zachován průjezd po komunikaci, neboť se jedná o základní komunikační systém obce Bílov využíván pro dopravní obsluhu území včetně linky autobusové dopravy.  
 
 
Krajnice zmíněné silnice byly značně zničeny těžkou automobilovou dopravou, proto bylo nutné provést důkladnou sanaci. Zhotovitel stavby, firma Porr, a.s., provedla odtěžení materiálu v některých místech krajnic do hloubky 0,5 m až na jílovité podloží. Poté budou krajnice nově provedeny z klasické skladby materiálu s konečnou asfaltobetonovou obrusnou vrstvou vozovky.  V rámci souvislých oprav je takto razantní rekonstrukce krajnic ojedinělá.
A Blov sanace krajnic 015 112323
 
 
Oprava silnice III/46421, s finančními náklady necelých 5 mil. Kč, bude dokončena v závěru října 2013.