stin

16.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončena přeložka STL plynovodu ve správě spol. GRIDSERVICES (provedeny propojovací práce vč. zásypu)
  • Odstranění původních sloupů nízkého napětí ve správě spol. ČEZ
  • Provádění násypu a výstavby jižní části okružní křižovatky

 

Organizace dopravy:

 Stavební práce jsou prováděny za částečného omezení dopravy se zachováním průjezdnosti křižovatky ve všech směrech.