stin

12.10.2020 Jedná se o opravu povrchu silnice III/4429 v Klokočově v úseku km 3,603 – 7,023 sil. staničení, tj. od křižovatky se silnicí III/44210 v Klokočově po křižovatku se silnicí II/442 ve stávající trase komunikace v celkové délce 3,420 km. 

Jedná se o opravu spočívá v odfrézování svrchních vrstev vozovky, provedení sanace okrajů vozovky, ošetření a sanaci trhlin, lokální plošné vysprávce vozovky v intravilánu a v pokládce nových živičných vrstev.

Součástí stavby je i reprofilace příkopu, seřezání krajnic a jejich následné doplnění asfaltovým recyklátem, výškové napojení stávajících hospodářských sjezdů, polních cest a vjezdů k nemovitostem, oprava a pročištění 6 ks stávajících propustků, nestavební údržba 2 mostu ev.č. 442-3 a 442-4, dále výškové vyrovnání a doplnění uličních vpustí a poklopů armatur správců IS, osazení betonových odtokových žlabů a nakonec provedení nového VDZ.

Termín realizace stavby: 14.9. – 31.10.2020

 

Do termínu konání KD provedeno:

 • odstranění krytu vozovky v extravilánu v km 2,4 - 3,4, odvoz a uložení na skládku
 • výkop rýhy pro sanaci okrajů vozovky v km 1,750 – 3,4 vlevo, odvoz a uložení na skládku
 • hutnění pláně vozovky v místě sanace krajů vozovky
 • zásyp sanačních vrstev pro sanaci okrajů vozovky v km 1,75 – 3,4 vlevo, hutnění po vrstvách
 • dofrézování živičného krytu vozovky v intravilánu obce v km 0,0 – 1,6, odvoz na deponii
 • pokládka betonových odvodňovacích žlabů v intravilánu obce
 • lokalizace míst pro sanaci trhlin a lokální plošné vysprávky vozovky v intravilánu

 

Postup prací do dalšího KD dne 13.10.2020 – předpoklad:

 • výkop rýhy pro sanaci okrajů vozovky v km 1,750 – 3,4 vpravo, odvoz a uložení na skládku
 • hutnění pláně vozovky v místě sanace krajů vozovky
 • zásyp sanačních vrstev pro sanaci okrajů vozovky v km 1,75 – 3,4 vpravo, hutnění po vrstvách
 • frézování míst pro lokální sanace v intravilánu obce v km 0,0 – 1,6, odvoz na deponii
 • pokládka betonových odvodňovacích žlabů žlabů v intravilánu obce
 • sanace trhlin a lokální plošné vysprávky vozovky v intravilánu
 • provedení lokálních plošných vysprávek vozovky v intravilánu