stin

27.8.2018 Zlepšit dopravní situaci v Bohumíně by měla nová okružní křižovatka silnice III/4711 (ulice Bezručova) a místní komunikace vedoucí k průmyslovému areálu (ulice Revoluční).

Její výstavba probíhala od dubna s termínem ukončení v srpnu letošního roku a byla financována ve spolupráci s městem Bohumín.

Vlastní okružní křižovatka je vytvořena ze železobetonových desek tl. 220 mm a osazena kluznými   trny. Byl zřízen nový živičný kryt navazující komunikace na ulici Bezručova včetně nového bezpečného přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem. Komunikace je odvodněna osazením podobrubníkových uličních vpustí se zaústěním do stávající kanalizace a nově zřízeného vsaku ve vlastnictví města Bohumína.

Výstavba křižovatky probíhala za částečné uzavírky komunikace.