stin

1.8.2018 Dnešním dnem byly ukončeny stavební práce na souvislé opravě čtyřpruhové silnice III/47210 mezi Orlovou a Havířovem a to s dvoutýdenním předstihem proti původnímu harmonogramu.

Na silnici byly prováděny lokální sanace podkladních vrstev, frézování vozovky, pokládka nových živičných vrstev a vyznačení vodorovného dopravního značení.

Silniční provoz byl obnoven zcela bez omezení.