stin

1.8.2018 Od  1.8.2018 jsou zahájeny stavební práce stavby ,, Silnice III/46611 – rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v obci Hlučín“

Termín stavebních prací 1.8. – 30.10.2018.

Tyto stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice III/46611  v km 0,335-0,435 (v místě stavby mostu) pro veškerý provoz mezi obcemi

Hlučín a Ludgeřovice.

Objízdná trasa je vedena z Hlučína po sil. I/56 do obce Ludgeřovice, dtto v opačném směru.

Omezení dopravy : uzavírkou silnice bude dotčena autobusová linka č.66 dopravce Dopravní podnik Ostrava a linky č. linky č.910281 a 910293 dopravce ARRIVA Morava.

SSMSK p.o. se tímto omlouvá dopravní veřejnosti a cestujícím zmíněných linek za případně vzniklé komplikace.