stin

25. 5. 2017 Kvůli demolici a stavbě nového mostu na silnici III/45923-3 před obcí Moravská Harta platí úplná uzavírka až do 19. srpna. Objížďka vede po silnici I/46 a po souběžné provizorní jednosměrné komunikaci s omezením vjezdu nákladních vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. Náklady jsou vyčísleny na 4,3 milionu korun.

Uzavřený 75 metrový úsek začíná v křižovatce se silnicí I/46 a končí u napojení pozemní komunikace na parc. č. 227/1 v k. ú. Slezská Harta. Délka objížďky je 50 metrů. „Stávající mostní objekt byl postaven v roce 1905, nosná konstrukce je tvořená polokruhovou klenbou, spodní stavba z lomového kamene. Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce hodnotíme stavebním stavem VI, tedy velmi špatným,“ řekl vedoucí bruntálského střediska Správy silnic Jaroslav Kala. 

Jednou z hlavních závad je podle odborníků degradace betonu klenby. Kamenné zdi opěr jsou vyhnuté, pobořené a bez spárování, izolační systém není funkční. „Mostní otvor je těžce přístupný, má nulový spád, průtočnost na vtoku je přibližně 2x menší než na výtoku. Nový mostní objekt je navržen jako železobetonová rámová konstrukce. Šířkové uspořádání jízdních pruhů bude odpovídat současnému uspořádání komunikace před a za mostem, v místě mostu dojde k rozšíření,“ uzavřel mostní technik Petr Filip.  

Probíhají zemní práce pro uložení stavby

Objízdná komunikace