stin

12. 5. 2017   V pondělí 15. května bude zahájena II. etapa opravy dvou úseků silnice III. třídy z Bystřice nad Olší do Pasek. Stavbu budou doprovázet dvouměsíční částečné uzávěrky a omezení rychlosti. Mezi 12. a 30. červnem dojde k úplné uzavírce v jednom jízdním pruhu. Oprava vozovky, která je velmi špatném stavu, bude hrazena ze SFDI a přijde na 10,417 milionů korun.

Stavba z rozpočtu SFDI je členěna na dva stavební objekty. První úsek v km 0,000 - 0,340 (od křižovatky se sil. I/11 za železniční podjezd) a druhý úsek v km 3,950 - 5,628 (za pravotočivou zatáčkou v lese – od pracovní spáry po točnu autobusu). Komunikace vykazuje hloubkovou korozi, je na ní spousta výtluků a hrbolů, podélných trhlin a vysprávek, což způsobilo poklesy a deformace vozovky.

Technologie opravy prvního úseku bude spočívat ve frézování do hloubky 100 mm, lokálních opravách a místní sanaci podkladních vrstev v části zálivu autobusové zastávky, pokládce ložní a obrusné vrstvy. Navrženým postupem opravy se výška nivelety vozovky nezmění,“ uvedla investiční technička Soňa Petřkovská z frýdecko-místeckého střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje s tím, že dále bude provedeno například pročištění stávajícího propustku a úprava jeho čela, oprava žlabu odvodnění podél severní mostní opěry, zpevnění toku a výtoku, pokládka obrubníků pro zabránění najetí vozidel na odvodňovací prvky a rekonstrukce vtokových vpustí.

U druhého úseku bude rozfrézována asfaltová vrstva, provedena reprofilace, recyklace za studena a položena ložní a obrusná vrstva. Navrženým postupem opravy dojde k navýšení nivelety vozovky o 10 centimetrů. V rámci stavby bude dále provedeno seříznutí a obnova krajnic, doplnění směrových sloupků, svodidel a obnova vodorovného dopravního značení. 

Časový harmonogram omezení provozu:
Od 15. 5. 2017 – 11. 6. 2017: částečná uzavírka
Od 12. 6. 2017 – 30. 6. 2017: úplná uzavírka v jednom směru jízdy
Od 30. 6. 2017 – 15. 7. 2017: omezení rychlosti, dokončovací práce