stin

28. 4. 2017 Od 2. května začne realizace I. etapy souvislé opravy komunikace třetí třídy III/4583 na trase Čaková – Krasov na Bruntálsku. Částečná uzávěra začíná dnem 2. 5. 2017 s celkovou uzávěrou se počítá od 15. 5. 2017. Důvodem je velmi špatný stav silnice, která vykazuje celoplošné výrazné konstrukční poruchy, plošné deformace s vysprávkami, jsou na ní nepravidelné hrboly s množstvím výtluků. Součástí bude oprava 15 kusů propustků a stavební údržba mostu ev.č. 4583-1. Finanční náklady jsou ve výši 5,542 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Přípravné práce před zahájením souvislé opravy silnice III/4583