stin

21. 4. 2017 Rekonstrukci mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 mezi Dolním Benešovem a obcí Háj ve Slezsku včetně rekonstrukce a modernizace silnice III/4676 bude financovat Správa silnic Moravskoslezského kraje z Mostního programu 2017. Stavba za 24,47 milionů korun bez DPH bude zahájena 24. dubna, termín zprůjezdnění mostů a silnice je naplánován na 20. října 2017 s předpokládaným ukončením stavebních prací v polovině měsíce listopadu. Řidiči musejí počítat s úplnou uzávěrou a objížďkami.

Oba mosty mají nízkou zatížitelnost, nevyhovující prostorové uspořádání a jsou ve špatném stavebním stavu. „Vzhledem k požadavku správce vodního toku k převedení 100letých průtoků, budou oba mosty zdemolovány a nahrazeny mosty novými, které budou postaveny ve stejném místě“, popsal mostní technik Petr Ondra z opavského střediska Správy silnic.

Vedoucí střediska Petr Kudela doplnil, že vlastní silnice III/4676 bude rekonstruována v úseku délky 3 355 metrů od křižovatky s ulicí Poštovní v Dolním Benešově po křižovatku se silnicí III/4673 v Háji ve Slezsku. Šířkové uspořádání komunikace zůstane beze změny, bude provedena celková oprava povrchu vozovky, včetně seřezání a dosypání krajnic. Součástí stavby je výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů k sousedním nemovitostem. Současně budou výškově upraveny uliční vpusti, poklopy kanálových šachet a zemních armatur inženýrských sítí. Na opraveném krytu vozovky bude obnoveno vodorovné dopravní značení a provedeno osazení směrových sloupků.

Mosty a silnice budou opravovány za úplné uzavírky: 24. 4. – 31. 10. 2017
I. Doprava bude převedena na objízdnou trasu po silnicích I., II. a III. tříd
II. Upozorňujeme na změnu (prodloužení) objízdné trasy po dobu Kravařského odpustu  ve dnech 25. 8. -28. 8. 2017
III. Pro pěší a cyklisty bude zhotoven  v místě stavby mostů vedle silnice provizorní chodník se dvěma provizorními ocelovými lávkami přes vodní koryta
IV. Autobusová linka č. 900258 dopravce TQM-holding po celou dobu uzavírky bude ukončena na zastávce Háj ve Slezsku - centrum
V. Zastávka Dolní Benešov - železniční stanice bude obsluhována náhradní kyvadlovou osobní dopravou, kterou zajišťuje zhotovitel stavby firma STRABAG a.s.

TRASA OBJÍŽĎKY
a/ ze silnice III/4676 do Dolního Benešova, dále po silnici I/56 směr Kravaře, dál odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina. Dále odbočením vlevo na silnici III/4673 směr Mokré Lazce přes Lhotu a Smolkov pokračováním do Háje ve Slezsku zpět na silnici III/4676, stejně tak v opačném směru
Délka objížďky je 19,5 km a je platná mimo dny 25. 8. – 28. 8. 2017

b/ z Dolního Benešova po silnici I/56 směr Kravaře, dále pokračováním rovně směr Opava, po průjezdu Malými Hošticemi odbočením vlevo po silnici I/11 směr Komárov a Nové Sedlice, dále odbočením vlevo po silnici II/467 směr Štítina, v obci za železničním přejezdem na křižovatce pokračováním rovně po místní komunikaci Palackého směr Mokré Lazce a dále pokračováním směr Háj ve Slezsku, stejně tak v opačném směru. Délka objížďky je 27,8 km a je platná ve dnech 25. 8. – 28. 8. 2017