inmotion discount
stin

13.5.2013 V pondělí 13. 5. 2013 byla zahájená, v tomto roce první, fyzická realizace souvislé opravy silnice II/477 v úseku Lískovec – Řepiště na Frýdecko-Místecku. Tato stavba je financována Moravskoslezským krajem v rámci „Plánu souvislých oprav II. a III. tříd na rok 2013“, ve kterém je pro letošní rok připraveno celkem 144 mil. Kč.

Nejprve proběhne několikadenní frézování vozovky za částečné uzávěry. Provoz bude řízen praporkem pracovníky zhotovitele stavby. Následná pokládka povrchu se bude realizovat za částečné uzávěry. Provoz bude řízen semafory.

Stavba je rozdělena na dva úseky o délce 390 a 1150 m. Předpokládané náklady stavby jsou ve výši cca 5 mil. Kč vč. DPH. Stavba by měla být ukončena koncem května 2013.