inmotion discount
stin
2.5.2013 V období vegetačního klidu byl realizován program údržby silniční vegetace formou ořezů za účelem ozdravění stávající vzrostlé silniční zeleně a obnovení průjezdního profilu. Za toto období 5 měsíců se nahromadilo v určených úsecích množství materiálu, které bylo zapotřebí urychleně zlikvidovat.
 
 Proto již začátkem května 2013 jsme zahájili na Bruntálsku na cestmistrovství Jindřichov likvidaci drřevní hmoty z ořezů prostřednictvím velkokapacitního štěpkovače. Štěpkovač je provozován dodavatelsky, Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. zajišťuje odvoz štěpky. Stroj má hydraulický podavač materiálu, tzn. bez nutnosti manuálního podávání, čímž se značně urychluje vyčištění silničního pozemku od nashromážděného materiálu. Tato technologie je v provozu zkušebně. Je to jedna z možných variant rychlé likvidace klestí na silničních pozemcích. Stroj se z Bruntálska přesune na Novojičínsko. Následně bude zkušební provoz vyhodnocen pro příští technologické období.