inmotion discount
stin

2.9.2020 Silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku až k hranici s Olomouckým krajem dostala nový kabát. V letošním roce byla opravena poslední etapa této silnice v délce 1,66 km s návazností na úseky, které byly opraveny v letech 2017 a 2018.

Opravy byly provedeny recyklací za studena na místě a pokládkou asfaltové ložní a obrusné vrstvy. Součástí oprav byly rovněž pročištění příkopů, úpravy nezpevněných krajnic a dosypání recyklátem, napojení na nemovitosti a sjezdy, výměna svodidla a zřízení vodorovného dopravního značení.