inmotion discount
stin

30.11.2018 Byla dokončena souvislá oprava silnice III/4407 mezi obcemi Dvorce a Horní Guntramovice.  Jedná se o úsek začínající od křižovatky se silnicí I/46 v obci Dvorce směrem na Guntramovice po hranici okresů Bruntál – Opava v délce 2,785 km a navazuje na úsek opravený v minulých letech.

V rámci opravy v intravilánu obce Dvorce bylo provedeno frézování, lokální opravy trhlin a sanace, pokládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy. V extravilánu byla provedena podkladní vrstva vozovky recyklací za studena a pokládka ložné a obrusné asfaltové vrstvy.

Součástí stavby byla oprava mostu ev.č. 4407-1 a pěti propustků, doplnění svodidel a výměna zábradlí, na celém úseku byly vyčištěny příkopy, strženy převýšené krajnice a dosypány asfaltovým recyklátem a bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

 

Stavba byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.