inmotion discount
stin

11.9.2018 Dnes byly zahájena souvislá oprava silnice III/0484 mezi Jeseníkem nad Odrou a Blahutovicemi na Novojičínsku. Jedná se o úsek ve staničení km 3,230 – 3,780, který má délku 550 metrů. V rámci opravy bude provedena vyrovnávka pokleslých okrajů vozovky a následně pokládka asfaltové obrusné vrstvy v celé šířce vozovky.

Tato akce je realizována vlastními kapacitami pracovníky SSMSK.

Oprava si vyžádá dopravní omezení ve formě střídavého jednosměrného provozu řízeného světelnou signalizací.