inmotion discount
stin

11.9.2018 Silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku až k hranici s Olomouckým krajem dostává nový kabát. V letošním roce bylo na dvě etapy opraveno celkem 3,174 km této silnice s návazností na úsek, který byl opraven v  roce loňském.

Opravy byly provedeny recyklací za studena na místě a pokládkou asfaltové ložní a obrusné vrstvy. Součástí oprav byly rovněž rekonstrukce propustků, pročištění příkopů, úpravy nezpevněných krajnic a dosypání recyklátem, napojení na nemovitosti a sjezdy a zřízení vodorovného dopravního značení.

Poslední etapa opravy v délce 1660 m bude provedena v roce 2019.