inmotion discount
stin

3.9.2018 V pondělí 3.9.2018 bude zahájena souvislá oprava silnice II/483 v Mořkově na Novojičínsku. Stavba bude realizována v průtahu obcí v ulicích Dolní a Sportovní v celkové délce 1 290 m.

Oprava bude spočívat v obnově asfaltových vrstev v celkové tloušťce 100 mm. Bude provedeno frézování v tl. 100 mm, lokální opravy trhlin a sanace do 50% plochy, pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. Dále bude provedeno napojení na vedlejší komunikace, stržení a obnovení krajnic z recyklátu včetně osazení směrových sloupků, rekonstrukce stávajících vpustí, výšková úprava šachet. V celém úseku bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Opravou silnice nedojde k navýšení nivelety vozovky.

Stavba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a obce Mořkov.

 

Termín ukončení opravy je stanoven na 15.10.2018.

Oprava silnice bude probíhat za částečné uzavírky komunikace vždy jen v jednom pruhu.