inmotion discount
stin

27.8.2018 Souvislou opravou prošel 4,2 kilometry dlouhý úsek silnice III/450 z Karlovy Studánky směrem na Vidly a 0,8 km dlouhý úsek z obce Vidly směrem na hranice Olomouckého kraje.


Silnice byla již v havarijním stavu a vozovka vykazovala četné lokální vysprávky, značné trhliny, plošné deformace a příčné i podélné nerovnosti.
V rámci opravy byla provedena pokládka nových živičných vrstev, údržbové práce stávajících příkop, napojení všech sjezdů na okolní komunikace a nemovitosti, úprava nezpevněných krajnic seříznutím a dosypáním recyklátem a obnoveno vodorovné dopravní značení. V extravilánových částech silnice bylo provedeno zesílení konstrukce vozovky.
Touto opravou se výrazně zpříjemní řidičům cestování přes pohoří Jeseníků.