inmotion discount
stin

21.8.2018 Provedením vodorovného dopravního značení byly dokončeny práce na II. etapě souvislé opravy silnice III/4583 z Čakové do Krasova na Bruntálsku a to v úseku o délce 3112 m. Tato oprava navazuje na I. etapu o délce 952 m, která byla provedena v roce 2017. Nyní je tedy na celém úseku mezi obcemi Čakovou a Krasovem řidičům k dispozici opravený povrch vozovky včetně 15 propustků a 1 mostu.