inmotion discount
stin

15.8.2018 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 46018-1 přes potok u Velkých Heraltic. Rekonstrukce mostu byla zahájena v květnu 2018 s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v srpnu letošního roku.

Původní mostní objekt z roku 1926 byl kompletně zdemolován a nahrazen novým mostem o jednom poli s kolmou světlostí 3,0m. Samotná nosná konstrukce je staticky navržena jako prostý nosník a je z monolitického železobetonu. Založení mostu je provedeno hlubině na mikropilotách. Koryto toku vč. břehů je upraveno lomovým kamenem uloženým do betonového lože. Současně byla v rámci rekonstrukce provedena oprava přilehlých úseků komunikace.