inmotion discount
stin

23.7.2018 Frézováním vozovky začaly dnešním dnem práce na rekonstrukci a modernizaci silnice II/474 - průtah obcemi Jablunkov a Návsí na úseku v km 7,988-12,730. Celková délka opravované silnice je  4742 m.

 V úseku km 7,988-12,057, tj. od podjezdu pod silnicí I/11 ev.č. 474-006 po cca 100 m před mostem nad železnicí ev.č. 474-11 bude provedeno frézování stávajících vrstev do hl. 100 mm, pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. Navýšení nivelety vozovky bude o 10 mm.

V úseku km 12,057-12,730 tj. až k autobusové zastávce Návsí-U Kluzů bude provedeno frézování stávajících vrstev do hl. 70 mm, pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Navýšení nivelety vozovky bude o 30 mm.

Součástí stavby je provedení čištění příkopů, lokálních sanací, betonových zálivů, výšková úprava šachet a vpustí, oprava žulových kostek, instalace svodidel a vodorovného dopravního značení.

 Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, stavba je spolufinancována z evropských zdrojů.

Termín dokončení prací je 21.10.2018.

 Práce budou probíhat za částečného omezení provozu. V místě pracovního místa bude silniční provoz zúžen do jednoho jízdního pruhu a přednost bude upravena pomocí přechodného dopravního značení.