inmotion discount
stin
9.5.2013 Ve čtvrtek 9. května 2013 proběhla, za účasti předsedy Dopravního výboru Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a místostarosty Rýmařova Jaroslava Kaly a také vedení Správy silnic MSK v čele s ředitelem Tomášem Böhmem, kontrola stavu silnic v oblasti Rýmařovska. Hlavním cílem bylo navštívit již opravené úseky silnic II. a III. tříd od roku 2011 a informovat na společném jednání se starostkou obce Rýžoviště Evou Lašákovou a starostou obce Břidličná Bohumilem Kamencem o dalších plánovaných opravách v této oblasti.
Prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) financovaného z EU byly v roce 2012 v rámci projektu „Silnice 2011, I. část“ opraveny tyto komunikace:
-        Silnice II/440 Sovinecko (Ondřejov,445-Vajglov, křižovatka s 37021), délka úseku 5,16 km,
cena 26,7 mil. Kč včetně rekonstrukce 11 propustků;
-        silnice II/445 Sovinecko (Ondřejov,440-Stránské, křižovatka s 4456), délka úseku 4,55 km,
cena 32,7 mil. Kč, včetně 11 propustků.
V navazujícím projektu „Silnice 2011, II. část“ byla ve stejném roce provedena oprava komunikace II/445 Rýmařov -Dolní Moravice (dokončení rok 2013), délka úseku 6,9 km, cena 29,6 mil. Kč. Seznam staveb investičního charakteru v počtu 374 na silnicích II. a III. tříd v předpokládané hodnotě cca 14 mld. Kč je uveden v „Bílé knize“. Jednou z těchto staveb je silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle. Jedná se o havarijní úsek komunikace, na který se v současné době zpracovává projektová dokumentace s předpokladem zhotovení a vydání stavebního povolení v září 2013. Důvodem zdlouhavé přípravy stavby jsou majetkoprávní vztahy. Předpokládaná hodnota stavby je 130 mil. Kč. Cílem řešení je nové šířkové a směrové vedení komunikace. Vzhledem ke značné nákladovosti stavby se předpokládá zařazení této stavby do ROP.
V rámci „Mostního programu“ byl v roce 2012 rekonstruován most ev. č. 37022-1 Břidličná, včetně opěrné zdi na silnici 37021 a navazujících komunikací s položením nového asfaltového krytu s celkovými náklady ve výši 24,1 mil. Kč.
V roce 2013 v projektu „Silnice 2011, II. část“ bude realizována rekonstrukce:
-          Silnice II/370 Rýmařov-Horní Město- hranice Olomouckého kraje, délka úseku 12,0 km, předpokládané náklady 45,9 mil. Kč;
-          silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov, II. stavba, délka úseku 4,0 km, náklady114,5 mil. Kč včetně výstavby opěrných zdí. V současné době se stavby realizují.
Rada Moravskoslezského kraje schvaluje každým rokem také „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd, který obsahuje návrh oprav vozovek a jejich součástí na silniční síti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Pro rok 2013 rada kraje schválila na tyto souvislé opravy celkem 144 mil. Kč.
„Úseky silnic plánované k souvislým opravám jsou vybrány na základě jejich stávajícího neuspokojivého technického stavu a intenzity dopravy. Jedná se ve všech případech o silnice ve velmi špatném až havarijním stavu, jejichž oprava je v letošním roce z hlediska dalšího rychlého vývoje poruch nutná a kompletně proveditelná,“ informoval ředitel SSMSK Tomáš Böhm.
V rámci „Souvislých oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji“ budou v roce 2013 na Rýmařovsku opraveny tyto úseky:
-          Silnice III/4456 Stránské – Sovinec, délka úseku 1,500 km, předpokládaná cena 9,3 mil. Kč, v současné době se připravuje výběrové řízení.
V rámci „Souvislých oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji“ byly v roce 2012 opraveny tyto úseky:
-          Silnice III/37015 Horní Město – Dobřečov, I. etapa, délka úseku 1,650 km, cena 4,9 mil. Kč.
V rámci „Souvislých oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji“ byly v roce 2011 opraveny tyto úseky:
     -     Silnice III/4456 Sovinec, délka úseku 0,700 km, cena2,7 mil. Kč;
     -     silnice III/44512 Dolní Moravice – Nová Ves, délka úseku 1,290 km, cena 4,3 mil. Kč.
Ve stejném roce byl opraven také propustek na silnici III/4451 Ruda (včetně kanalizace), cena 2,3 mil. Kč.
Přítomní se shodli, že silnice II/440 Vajglov-Rýžoviště a silnice III/37021 Jamartice-Velká Štáhle jsou v havarijním stavu a budou prioritními stavbami na Rýmařovsku.
Správa silnic Moravskoslezského kraje dále zajišťuje běžnou údržbu komunikací II. a III. tříd na území našeho kraje. V současnosti je prováděn, dle zákona o pozemních komunikacích, úklid komunikací po zimním období a vysprávky výtluků. Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám mohly být letošní vysprávky silnic poničených po zimě zahájeny až v druhé polovině měsíce dubna. Tyto budou probíhat během celého prvního pololetí roku a pak následně před zimou 2013/2014. Celkem se předpokládá, že na vysprávky bude vyčleněna částka 50 mil. Kč z toho na Bruntálsku cca 11 mil. Kč.
Současně v rámci údržby dojde k rekonstrukcím propustků na úsecích silnic III/4456 Křížov, III/4456 Sovinec, III/4401 Rýžoviště.
Předpokládané zahájení realizace jednotlivých staveb uvedených v plánu souvislých oprav na rok 2013 je od května 2013.
„I když pracujeme v prodloužených směnách, není v našich silách opravit výtluky, jejichž množství je ve srovnání s minulým rokem o 15% vyšší, ihned,“ upozornil ředitel Böhm a dodal:“ Opravy výtluků provádíme teplou obalovanou směsí, pokud však jde o úsek, který je zvlášť v havarijním stavu a je zde plánována větší oprava, jsou „díry“ opravovány provizorně tryskáním, i když jsme si vědomi sníženého komfortu pro řidiče.